KONFERENCJA - konferencja gis w nauce

KONFERENCJA - konferencja gis w nauce

Idź do spisu treści

Menu główne

KONFERENCJA

 

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukową poświęconą wykorzystywaniu Geograficznych Systemów Informacji w nauce, która odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2012 roku w Łodzi.  Spotkanie będzie miało charakter interdyscyplinarny, podczas którego naukowcy reprezentujący różne dziedziny nauki będą mieli możliwość wzajemnej wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie wykorzystywania GIS w pracach badawczych. Chcielibyśmy, aby prowadziło ono do dyfuzji metod badawczych, stosowanych w poszczególnych dyscyplinach naukowych i wykorzystujących na co dzień narzędzia GIS. W przyszłości konferencja ta może również pomóc kreować nowe kierunki i trendy w rozwoju metodologii i aplikacyjnego wykorzystania Geograficznych Systemów Informacji.
Konferencja skierowana jest do wszystkich naukowców, uwzględniających przestrzeń w swoich badaniach, m.in. kartografów, geodetów, ekologów, hydrologów, klimatologów, urbanistów, socjologów, ekonomistów, geografów fizycznych, geografów społecznych, planistów przestrzennych, historyków, archeologów, a także informatyków.
Szczególna uwagę chcielibyśmy zwrócić na zagadnienie wizualizacji i modelowania procesów przestrzennych. Pragniemy, aby nadchodząca konferencja połączyła świeże spojrzenie młodych doktorantów i asystentów na tematykę GIS z doświadczeniami i wiedzą profesorów tytularnych, uniwersyteckich, doktorów habilitowanych oraz doktorów.
Najlepsze prace przedstawione na konferencji zostaną opublikowane w punktowanym czasopiśmie

Folia Geographica Socio-Oeconomica (obecnie 6 pkt). Informacje o czasopiśmie znajdują się na stronie: http://foliags-o.geo.uni.lodz.pl/
W zamyśle organizatorów konferencja ma mieć charakter cykliczny i odbywać się co 2 lata w różnych ośrodkach uniwersyteckich. Jednocześnie planujemy, że kolejne jej edycje będą organizowane przy współpracy z  zaprzyjaźnionymi ośrodkami geograficznymi.


     Z wyrazami szacunku   
    
     Pracownia Regionalna GIS
     Instytut Geografii Miast i Turyzmu
     Uniwersytet ŁódzkiWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego