PROGRAM - konferencja gis w nauce

PROGRAM - konferencja gis w nauce

Idź do spisu treści

Menu główne

PROGRAM

 

Program Konferencji „GIS W NAUCE”
Dzień I, poniedziałek 04.06.2012

9.00-10.00 Rejestracja uczestników  
10.00-11.15 I sesja referatowa plenarna
(sala 221)
10.00-10.20
prof. UG dr hab. Jacek Urbański - Uniwersytet Gdański GIS w środowisku przyrodniczym
10.15-10.40
prof. KUL. dr hab. Bogumił Szady - Katolicki Uniwersytet Lubelski Bazy danych czasowo-przestrzennych  w badaniach geograficzno-historycznych
10.30-11.00
prof. UŁ dr hab. Iwona Jażdżewska - Uniwersytet Łódzki GIS w badaniach sieci osadniczej
11.00-11.15 Dyskusja
11.15-11.45 Przerwa kawowa  
  
11.45-13.15 II sesja referatowa plenarna
(sala 221)
11.45-12.00
prof. UWM dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Perspektyw rozwoju badań interdyscyplinarnych w oparciu o zharmonizowane zbiory danych
12.00-12.15 dr inż. arch. Jadwiga Brzuchowska – Politechnika Wrocławska Rozszerzenie możliwości analiz rozkładu przestrzennego kontaktów z wykorzystaniem GIS
12.15-12.30 dr Piotr Fogel - Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Monitorowanie Polityki przestrzennej z wykorzystaniem GIS
12.30-12.45 dr Michał Rzeszewski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza InterSecT - propozycja interdyscyplinarnej platformy badawczej opartej na Web-GIS
12.45-13.00 Dyskusja  
13.00-14.00 Przerwa obiadowa  

13.00-14.00 Sesja Posterowa
mgr Łukasz Lechowski  - Uniwersytet Łódzki GIS w badaniu zmian zagospodarowania wokół autostrady
Jacek Kuskowski – Uniwersytet Warszawski Wykorzystanie modelu potencjału w badaniu dostępności do edukacji ponadgimnazjalnej
14.00-17.00 Warsztaty Python/ArcGis
17.30 Spacer po Piotrkowskiej  

 

Dzień II, wtorek 05.06.2012


 

9.00 - 10.00 I sesja referatowa   (sala 221)
9.00
- 9.15  dr Stanisław Mordwa Uniwersytet Łódzki

Zastosowanie GIS w badaniach przestępczości

9.15 - 9.30 dr Dorota Kiewra , prof. zw. dr hab. Elżbieta Lonc , mgr Nina Król – Uniwersytet Wrocławski

GIS a bezpieczeństwo zdrowotne

9.30 - 9.45 mgr Anna Łobodzińska, mgr Łukasz Kowalski – Uniwersytet Jagielloński

Modelowanie dostępności przestrzennej przedszkoli w Małopolsce.

9.45 - 10.00 Dyskusja
10.00 - 10.15 Przerwa kawowa

9.00 - 10.00 II sesja referatowa (sala 121)
9.00
- 9.15 dr Marcin Jaskulski, mgr Aleksander Szmidt – Uniwersytet Łódzki

Ocena przydatności automatycznego wyznaczania linii szkieletowych terenu dla analiz geomorfologicznych

9.15 - 9.30 mgr inż. Agnieszka Wochna – Uniwersytet Gdański

Przygotowanie w GIS danych do modelu numerycznego pozyskanych z analizy obiektowej zdjęcia satelitarnego.

9.30 - 9.45 mgr Grzegorz Wałek - Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Budowa Hydrologicznie poprawnego cyfrowego modelu wysokościowego o wysokiej rozdzielczość przestrzennej w oparciu o mapy topograficzne w skali 1 : 10 000 oraz open source GIS - studium przypadku na przykładzie zlewni Grajcarka (pogranicze Pienin i Beskidu Sądeckiego)

9.45 - 10.00 Dyskusja
10.
00 - 10.15 Przerwa kawowa


 

10.15 - 11.30 III sesja referatowa (sala 221)
10.
15 - 10.30 mgr Anna Piszewska – Uniwersytet Gdański

GIS jako narzędzie w zarządzaniu gatunkami chronionymi na przykładzie bałtyckich ssaków morskich.

10.30 - 10.45 mgr Łukasz Chabudziński, drT.Brzezińska-Wójcik, dr L.Gawrysiak Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

Zastosowanie GIS do oceny przejawów młodej aktywności tektonicznej na przykładzie zlewni górnego Wieprza (Roztocze, środkowowschodnia Polska)

10.45 - 11.00 mgr Sebastian Pełech, mgr Adrian Janus – Uniwersytet Jagielloński

Możliwości wykorzystania GIS do oceny przydatności terenu do uprawiania narciarstwa zjazdowego na przykładzie Pogórza Wielickiego

11.00 - 11.15 prof. UG dr hab. Jacek Urbański, Aleksanra Mituła, Joanna Arumińska, Rafał Kunz, Monika Świrydo Uniwersytet Gdański

Geobaza jezior województwa

11.15 - 11.30 Dyskusja
1
1.30 - 11.40 Przerwa kawowa

10.15 - 11.30 IV sesja referatowa (sala 121)
10.
15 - 10.30 mgr Piotr Drop, mgr Paweł Gajewski - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

      Michał Mackiewicz - Open Street Map

Zastosowanie danych Open Street Map oraz wolnego oprogramowania do badań dostępności komunikacyjnej w skali lokalnej

10.30 - 10.45 mgr Katarzyna Lange Uniwersytet Gdański

Zastosowanie teorii grafów w analizach GIS

10.45 - 11.00 Adriana Marcinkowska, Adrian Ochtyra – Uniwersytet Warszawski

Wykorzystanie geoinformatyki do opracowywania przeglądowych map geomorfologicznych, na przykładzie województwa pomorskiego

11.00 - 11.15 mgr inż. Michał Szpigiel – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Wykorzystanie GIS do oceny zagęszczenia sieci dróg na Pomorzu Zachodnim

11.15 - 11.30 Dyskusja
1
1.30 - 11.45 Przerwa kawowa


 

11.45 - 12.30 V sesja referatowa plenarna (sala 221)
1
1.45 - 12.00 dr Karolina Dmochowska-Dudek Uniwersytet Łódzki Wykorzystanie narzędzi GIS w analizach konfliktów lokalizacyjnych
12.
00 - 12.15 dr Piotr Gibas - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Geostatystyka w modelowaniu cen nieruchomości gruntowych
1
2.15 - 12.30 dr Grzegorz Adamczyk - Katolicki Uniwersytet Lubelski Analizy przestrzenne w biznesie i wnioski z nich płynące dla socjologii
1
2.30 - 12.45 Dyskusja
1
2.45 – 13.15        Podsumowanie i zakończenie konferencji

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego